การเปิดตัวกลยุทธ์หุ้นหุ่นยนต์

ผู้รับผลประโยชน์หลักของ AI และหุ่นยนต์คือภาคไอที ผู้ที่พิจารณาการลงทุนในหุ่นยนต์และหุ้น AI จะต้องมีการเปิดเผยที่หลากหลายในพื้นที่นี้ มูลค่าตลาดของภาคไอทีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปจนกลายเป็นหนึ่งในสี่ของมูลค่าตลาดรวมของโลก ที่เครดิตซุยเซเราได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดีจากลูกค้าของเราเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นปี 2559

เมื่อเราทอดทิ้งการเปิดตัวกลยุทธ์หุ้นหุ่นยนต์ ความสนใจของลูกค้าในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีในวงกว้างนั้นยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดวงจรการตลาด ในช่วงปี 2018 ที่มีความผันผวนการระดมทุนสำหรับกลยุทธ์ด้านสุขภาพแบบดิจิทัลซึ่งมีความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ที่มีความหมายก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน ท้ายที่สุด AI และหุ่นยนต์ก็แพร่หลายไปทั่วทุกสาขาแม้ในภาคดั้งเดิมเช่นเกษตรกรรม AI และหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ Credit Suisse มองว่าเป็นแนวคิดการลงทุนระยะยาว